Bona Baana

Bona Baana is een gezegde uit de Bantu-taal en betekent vrij vertaald:

“Alle kinderen hebben gelijke rechten”

Inhoudelijk staat het voor het feit dat ongeacht geloof, sekse, etnische achtergrond of manier van leven, het allemaal kinderen zijn als het gaat om een kans in het leven en het recht op basisbehoeften als veiligheid, medische zorg en onderwijs!

In een gebied als Oost Afrika maakt een kind een geheel andere start in het leven dan een kind in het Westen. Complexe problematieken maken het perspectief in dit “vergeten” continent weinig hoopvol. Van de 48 miljoen inwoners van Uganda, is meer dan de helft jonger dan 18 jaar. Naar schatting bedraagt ​​het aantal weeskinderen ruim 2,5 miljoen. (Bron: Unicef 2022) De definitie van een weeskind is zij die een of beide ouders verloren heeft. HIV/AIDS is de voornaamste oorzaak van het hoge aantal weeskinderen in Uganda. Gewapende conflicten heeft een generatie kinderen zonder ouders achtergelaten. Extreme armoede dwingt veel gezinnen hun kinderen in de steek te laten. 

Voor de wezen zijn de onmiddellijke gevolgen groot. Ze worden geconfronteerd met ondervoeding en ziekte. Ze zijn kwetsbaarheid voor fysiek en emotioneel misbruik en hebben beperkte toegang tot onderwijs.

Bona Baana gelooft dat aangepast onderwijs toegang verleend tot een menswaardig bestaan. Vandaar dat dit ons speerpunt is. Een korte vakopleiding kan jongeren helpen zichzelf te redden.

Jonge dame met albinisme 

Bona Baana helpt bestaande organisaties met het opzetten van kleinschalige en duurzame projecten. Het zijn juist de lokale initiatieven, voortkomend uit de wensen en behoeften van de mensen zelf, die een grote kans van slagen hebben! In onze werkwijze gaan we een band aan met lokale organisaties in Kenya, Rwanda en Uganda.

Naast daadwerkelijke ondersteuning met geldelijke middelen en knowhow is het van cruciaal belang dat we als twee verschillende culturen van elkaar kunnen leren en elkaar respecteren: iets dat in de traditionele ontwikkelingshulp vaak niet gebeurt. Vanuit onze filosofie ondersteunen we alleen die initiatieven, die bijdragen aan het verbeteren van het leven van een groep mensen en tevens respect hebben voor mens en milieu.

Doelstelling
Ondersteuning van lokale organisaties in Oost Afrika die zich inzetten voor kansarme jongeren door middel van een aangepaste vakopleiding.

 • Actueel beleidsplan
  Bona Baana:
  * is een intermediair tussen haar partners en de juiste sponsors
  * haakt in op initiatieven van haar partners
  * organiseert benefietactiviteiten
  * geeft voorlichting op scholen en instellingen
  * maakt uitwisseling van stagiaires en vrijwilligers mogelijk
  * houdt donateurs op de hoogte middels nieuwsbrieven
  * heeft al 25 jaar lage overheadkosten
  * is ANBI geregistreerd

 

♥ ♥ ♥   NIEUWSBRIEF WINTER 2023  ♥ ♥ ♥

 

PROJECT VAN HET MOMENT

Hier komt het Tienermoeder project van MCAFS te staan. Informatie volgt spoedig.

 

 

 

 

 

 

 

LET OP!! Je betaald altijd een bepaald percentage via deze knoppen.                                                             We hebben liever een rechtstreekse overboeking naar                                                                        NL 60 TRIO 078 886 4068            Dank!

♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥ 


Bij een eigen actie met PIF world                                                          kun je deze donatieknop gebruiken.

 
 
Bestel je vaker iets online? Kijk eens hoe je ons via Doelshop gratis kunt ondersteunen. Dank je wel voor jullie Gift. 
 
 

PARTNERORGANISATIES:

In verschillende landen van Oost Afrika zijn we een band aangegaan met lokale organisaties die zich inzetten voor kansarme jongeren.

 • Care For Others in Alwa, Soroti, Uganda
 • Masanafu Child And Family Support (MCAFS) in Masanafu en Nakaseke, Uganda
 • Mirembe Girls Training Centre in Kampala en Nsanvu, Uganda
 • People For People in Kigali, Kayonza en Kizi, Rwanda
 • Teenage mothers and girls development group (TEMAK) in Kisumu en Katolo, Kenya

Met deze organisaties werken wij samen en bouwden we in bijna 25 jaar tijd een vriendschapsband op. Indien mogelijk ondersteunen wij hun projecten met geld of andere middelen.

Wat doen zij?

Trainingscentra: Veel drop-out jongeren hebben nauwelijks basisonderwijs gehad. Een kans om uit de economische vicieuze cirkel te komen is, het krijgen van een aangepaste vakopleiding. Na een periode van leren en werken en een kleine lening kunnen ze zelf of samen met anderen een klein bedrijfje beginnen. Als het eenmaal loopt kunnen zij weer andere jongeren een kans geven om een vak te leren. Er zijn diverse organisaties in Oost Afrika die voor deze methode ondersteuning vragen.

Meidenprogramma’s: Meiden uit de sloppenwijken verkeren in een nog kwetsbaarder positie. Vaak zijn zij niet of nauwelijks naar school geweest. Door analfabetisme en werkloosheid zitten zij in een uitzichtloze positie. Vandaar dat veel van deze vaak jonge meiden zich prostitueren. Zij lopen groot risico besmet te raken met het Aidsvirus. Een organisatie in Kampala heeft een programma gestart waardoor hun problemen meer aandacht krijgen. Door middel van bewustwording en samenwerking ontstaan er voor deze meiden nieuwe perspectieven.

 

 

Hoe werken wij?

Bona Baana

 • is een intermediair tussen haar partners en de juiste sponsors
 • haakt in op initiatieven van haar partners
 • organiseert diverse benefiet events
 • organiseert sponsoracties en staat op markten
 • geeft voorlichting op scholen en instellingen
 • maakt uitwisseling van stagiaires en vrijwilligers mogelijk
 • houdt donateurs op de hoogte middels de Bona Baana nieuwsbrieven
 • heeft al langer dan 25 jaar lage overheadkosten
 • is ANBI geregistreerd

 

Kerngroep
Als kerngroep komen wij om de maand samen

Wilt u ons ondersteunen met een donatie?
Dat kan op Iban: NL60TRIO0788864068, t.n.v. Bona Baana
Voor minimaal 10 euro per jaar ontvangt u 1x per jaar onze nieuwsbrief en ondersteunt u onze projecten voor kansarme jongeren.