Bona Baana

Bona Baana is een gezegde uit de Bantu-taal en betekent vrij vertaald:

“Alle kinderen hebben gelijke rechten”

Inhoudelijk staat het voor het feit dat ongeacht geloof, sekse, etnische achtergrond of manier van leven, het allemaal kinderen zijn als het gaat om een kans in het leven en het recht op basisbehoeften als veiligheid, medische zorg en onderwijs!

In een gebied als Oost Afrika maakt een kind een geheel andere start in het leven dan een kind in het Westen. Problemen als armoede, oorlog en Aids maken het perspectief in dit “vergeten” continent weinig hoopvol. Vaak belanden ze al op jonge leeftijd op straat en worden aan hun lot overgelaten. Naast de armoede is er een beangstigende groei van het aantal aidswezen en nieuw geïnfecteerden. Alleen al in Uganda zijn er naar schatting 970.000 kinderen onder de 17 jaar wees. Er leven naar schatting 130.000 kinderen jonger dan 14 met HIV. De meerderheid in alle leeftijdscategorieën is vrouw. ( Bron UN aids 2017 )
Veel kinderen komen daardoor alleen te staan en belanden op straat, of krijgen op jonge leeftijd al de zorg voor het gezin toevertrouwd, waardoor zij geen school kunnen volgen.

Jonge dame met albinisme 

Bona Baana helpt organisaties met het opzetten van kleinschalige en duurzame projecten. Het zijn juist de lokale initiatieven, voortkomend uit de wensen en behoeften van de mensen zelf, die een grote kans van slagen hebben! Hier haakt Stichting Bona Baana graag op in.
In onze werkwijze gaan we een band aan met lokale organisaties in Kenia, Rwanda en Uganda.

Naast daadwerkelijke ondersteuning met geldelijke middelen en knowhow is het van cruciaal belang dat we als twee verschillende culturen van elkaar kunnen leren en elkaar respecteren: iets dat in de traditionele ontwikkelingshulp vaak niet gebeurt. Vanuit onze filosofie ondersteunen we alleen die initiatieven, die bijdragen aan het verbeteren van het leven van een groep mensen en tevens respect hebben voor mens en milieu.

Doelstelling
Ondersteuning van lokale organisaties in Oost Afrika die zich inzetten voor kansarme jongeren

Actueel beleidsplan
Bona Baana:
* is een intermediair tussen haar partners en de juiste sponsors
* haakt in op initiatieven van haar partners
* organiseert diverse benefietactiviteiten
* geeft voorlichting op scholen en instellingen
* maakt uitwisseling van stagiaires en vrijwilligers mogelijk
* houdt donateurs op de hoogte middels nieuwsbrieven
* heeft al 25 jaar lage overheadkosten
* is ANBI geregistreerd

Actueel verslag van activiteiten; Nieuwsbrieven

Balans; Nieuwsbrieven en Financiën

Jaarlijkse inkomsten en projectuitgaven in de nieuwsbrief. 

♥ ♥ ♥   NIEUWSBRIEF WINTER 2022  ♥ ♥ ♥

 

PROJECT VAN HET MOMENT (Is bijna afgerond)

Het nieuwe project van MCAFS in Masanafu, Uganda is tweeledig. Enerzijds heeft het tot doel bij te dragen aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Anderzijds verbeterd het het levensonderhoud van laagbetaalde leraren.

Het zal de werkgelegenheid en de productiviteit van jonge boeren verbeteren. Het gaat een georganiseerd marktsysteem creëren en een gestage afzetmarkt bieden voor de producten van de boeren. Leerkrachten met een klein inkomen krijgen toegang tot basis levensmiddelen. Levensonderhoud wordt beter door een goed lopend distributiekanaal en betere prijzen. Daarnaast kunnen leerkrachten een krediet aanvragen waarbij een cursus budgettering wordt aangeboden om hun schaarse middelen te beheren. Wederom een prachtig project welke we graag ondersteunen.

LET OP!!                                                                                                                         JE BETAALT  EEN PERCENTAGE VAN 5% VIA DEZE KNOP.          We hebben liever een rechtstreekse overboeking naar                                             NL 60 TRIO 078 886 4068 Dank!
 
Bestel je vaker iets online? Kijk eens hoe je ons via Doelshop gratis kunt ondersteunen. Dank je wel voor jullie Gift. 
 
 

PARTNERORGANISATIES:

In verschillende landen van Oost Afrika zijn we een band aangegaan met lokale organisaties die zich inzetten voor kansarme jongeren.

 • Care For Others in Alwa, Soroti, Uganda
 • Masanafu Child And Family Support (MCAFS) in Masanafu en Nakaseke, Uganda
 • Mirembe Girls Training Centre in Kampala en Nsanvu, Uganda
 • People For People in Kigali, Kayonza en Kizi, Rwanda
 • Teenage mothers and girls development group (TEMAK) in Kisumu en Katolo, Kenya

Met deze organisaties werken wij samen en bouwden we in bijna 25 jaar tijd een vriendschapsband op. Indien mogelijk ondersteunen wij hun projecten met geld of andere middelen.

Wat doen zij?

Trainingscentra: Veel drop-out jongeren hebben nauwelijks basisonderwijs gehad. Een kans om uit de economische vicieuze cirkel te komen is, het krijgen van een aangepaste vakopleiding. Na een periode van leren en werken en een kleine lening kunnen ze zelf of samen met anderen een klein bedrijfje beginnen. Als het eenmaal loopt kunnen zij weer andere jongeren een kans geven om een vak te leren. Er zijn diverse organisaties in Oost Afrika die voor deze methode ondersteuning vragen.

Meidenprogramma’s: Meiden uit de sloppenwijken verkeren in een nog kwetsbaarder positie. Vaak zijn zij niet of nauwelijks naar school geweest. Door analfabetisme en werkloosheid zitten zij in een uitzichtloze positie. Vandaar dat veel van deze vaak jonge meiden zich prostitueren. Zij lopen groot risico besmet te raken met het Aidsvirus. Een organisatie in Kampala heeft een programma gestart waardoor hun problemen meer aandacht krijgen. Door middel van bewustwording en samenwerking ontstaan er voor deze meiden nieuwe perspectieven.

 

 

Hoe werken wij?

Bona Baana

 • is een intermediair tussen haar partners en de juiste sponsors
 • haakt in op initiatieven van haar partners
 • organiseert diverse benefiet events
 • organiseert sponsoracties en staat op markten
 • geeft voorlichting op scholen en instellingen
 • maakt uitwisseling van stagiaires en vrijwilligers mogelijk
 • houdt donateurs op de hoogte middels de Bona Baana nieuwsbrieven
 • heeft al langer dan 25 jaar lage overheadkosten
 • is ANBI geregistreerd

Kerngroep
Als kerngroep komen wij om de maand samen

Wilt u ons ondersteunen met een donatie?
Dat kan op Iban: NL60TRIO0788864068, t.n.v. Bona Baana
Voor minimaal 10 euro per jaar ontvangt u 2 x per jaar onze nieuwsbrief en ondersteunt u onze projecten voor kansarme jongeren.