ANBI en CBF

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij ervenschenken en de energiebelasting. De Belastingdienst heeft nieuwe publicatieregels opgesteld. Voor de gegevens als ANBI verwijzen we je naar de verschillende tabbladen op deze site:

* Oprichtingsdatum: 1 maart 1999
* Contactgegevens: Tabblad: Contact
* Doelstelling: Tabblad: Inleiding
* Beleidsplan: Tabblad: Inleiding
* Bestuurssamenstelling: Tabblad: Bona Baana
* Namen van mede-bestuurders: Tabblad: Bona Baana
* Beloningsbeleid: Zowel bestuurders als de kerngroep ontvangen geen vergoeding voor gemaakte onkosten. Ook ontvangen zij geen vacatiegelden. Een kerngroeplid is gedetacheerd via stg. Wijkwerk en bezet een zogenaamde gesubsidieerde baan.
* Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Tabbladen: Nieuwsbrieven
* Financiële verantwoording: Tabblad: Financiën/Nieuwsbrieven In elke nieuwsbrief in het najaar en Financiële jaarverslagen
* RSIN nummer: 807823922

Waarom heeft Bona Baana geen CBF keurmerk?
CBF is een keurmerk voor goede doelen. Bijna alle grotere goede doelen hebben het CBF keurmerk en sommige kleinere goede doelen zijn toegevoegd aan het Register Erkende Goede Doelen. CBF keurt goede doelen aan de hand van de financiële gegevens van de organisatie. De eis die CBF stelt is dat maximaal 25% van de uitgaven overheadkosten mogen zijn. Note: Onze overhead is altijd onder de 10% gebleven.

Bona Baana heeft vanwege verschillende redenen geen CBF. Organisaties zoals het onze, baten onder de € 100.000, behorend tot de kleinste categorie A betalen bij aanvraag van de Erkenning een toetsingsbijdrage van € 250. Daarna betaalt de organisatie een Erkenningsbijdrage van € 279 per jaar. Ook zouden we jaarlijks een bijdrage van € 20 aan de Commissie Normstelling moeten betalen. Al deze kosten kan en wil Bona Baana niet betalen. Het CBF keurt een organisatie enkel en alleen op het percentage overheadkosten, het kijkt niet naar de effectiviteit van projecten.