ANBI en CBF

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij ervenschenken en de energiebelasting. De Belastingdienst heeft nieuwe publicatieregels opgesteld. Voor de gegevens als ANBI verwijzen we je naar de verschillende tabbladen op deze site:

* Oprichtingsdatum: 1 maart 1999
* Contactgegevens: Tabblad: Contact
* Doelstelling: Tabblad: Inleiding
* Beleidsplan: Tabblad: Inleiding
* Bestuurssamenstelling: Tabblad: Bona Baana
* Namen van mede-bestuurders: Tabblad: Contact
* Beloningsbeleid: Zowel bestuurders als de kerngroep ontvangen geen vergoeding voor gemaakte onkosten. Ook ontvangen zij geen vacatiegelden. Een kerngroeplid is gedetacheerd via stg. Wijkwerk en bezet een zogenaamde gesubsidieerde baan.
* Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Tabbladen: Projectpartners
* Financiële verantwoording: Tabblad: Financiën/Nieuwsbrieven, Najaar van elk jaar en Financiële jaarverslagen
* RSIN nummer: 807823922

Waarom heeft Bona Baana geen CBF keurmerk?
CBF is een keurmerk voor goede doelen. Bijna alle grotere goede doelen hebben het CBF keurmerk en ook sommige kleinere goede doelen hebben tegenwoordig het CBF keurmerk of de “CBF verklaring van geen bezwaar”. CBF keurt goede doelen aan de hand van de financiële gegevens van de organisatie. De eis die CBF stelt is dat maximaal 25% van de uitgaven overheadkosten mogen zijn. Bona Baana heeft vanwege verschillende redenen geen CBF.

Weinig mensen weten dat het 4.990 euro kost om het CBF keurmerk aan te vragen. Daarnaast moet elk goed doel met CBF om het anderhalf jaar worden hertoetst omdat het keurmerk anders vervalt. Dit kost 2.510 euro per anderhalf jaar. Ook moeten goede doelen afhankelijk van de hoogte van de baten uit eigen fondsenwerving tussen 380 en 7.580 euro betalen als jaarlijkse bijdrage aan het CBF. Al deze kosten kan en wil Bona Baana niet betalen. Het CBF keurt een organisatie enkel en alleen op het percentage overheadkosten. CBF kijkt niet naar de effectiviteit van projecten.