MCAFS, Uganda

MASANAFU CHILD AND FAMILY SUPPORT: MASANAFU in UGANDA

In Masanafu is een trainingscentrum waar kansarme jongeren worden opgeleid tot metselaar, metaalbewerker, naaister, automonteur en kapster. Er is een multifunctionele bibliotheek en jeugdcentrum.  Deze organisatie richt zich verder op inventieve landbouwprojecten en familieondersteuning. Zo heeft het heeft een aantal vernuftige watervoorzieningen weten te realiseren in de gemeenschap.

Nicholas Yiga met zijn vrouw Rose bij de schooltuin


MASANAFU CHILD AND FAMILY SUPPORT: NAKASEKE IN UGANDA

In Nakaseke is bij de geboortegrond van de initiator van MCAFS een proeftuin opgericht waar jongeren bezig gaan met inventieve landbouw. Ook wordt de gemeenschap bewust gemaakt van de veranderende omstandigheden door het klimaat.

♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥

Projectpartner Nicholas Yiga verteld graag over MCAFS. Luister en kijk hier naar een FILMPJE over deze begeesterde oprichter.

♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥

2023 Het project van dit moment

Het nieuwe project van MCAFS in Masanafu, Uganda is tweeledig. Enerzijds heeft het tot doel bij te dragen aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Anderzijds verbeterd het het levensonderhoud van laagbetaalde leraren.

Het zal de werkgelegenheid en de productiviteit van jonge boeren verbeteren. Het gaat een georganiseerd marktsysteem creëren en een gestage afzetmarkt bieden voor de producten van de boeren. Leerkrachten met een klein inkomen krijgen toegang tot basis levensmiddelen. Levensonderhoud wordt beter door een goed lopend distributiekanaal en betere prijzen. Daarnaast kunnen leerkrachten een krediet aanvragen waarbij een cursus budgettering wordt aangeboden om hun schaarse middelen te beheren. Wederom een prachtig project welke we graag ondersteunen.

2022

Dit veelomvattende project in Masanafu gaat over het scheiden, het verwerken en het recyclen van huishoudelijk afval. Hiermee wordt werkgelegenheid gecreëerd voor jongeren en vrouwen. Het zal de gezondheid bevorderen van mensen die leven in schaarste. Het upcyclen van afval zal de waardeloze massa omzetten tot een bron van inkomsten en voedselzekerheid waarborgen.

Ook dit jaar hebben wij de Wilde Ganzen weten te overtuigen en is een samenwerkingscontract getekend. Dat betekend dat wij twee derde van het project financieren en de Wilde Ganzen een derde.

2021

* MCAFS in Uganda heeft tienermoeders in Masanafu voorzien van trainingen voor inkomst genererende activiteiten. Er was materiaal nodig om de productie op te starten.

Uganda heeft met meer dan 25% de hoogste percentage tienerzwangerschappen in Sub-Sahara Afrika. Het zijn meiden van 10 tot 19 jaar waarvan je zou denken dat zij zich voorbereiden op hun toekomst op school. Door de covid-pandemie zijn de scholen nu bijna een jaar gesloten. Zonder ondersteuning van school zijn de meiden extra kwetsbaar voor zwangerschap, om jong uitgehuwelijkt te worden en gender gerelateerd geweld. In Uganda hebben meer dan 1,8 miljoen kinderen minstens één of beide ouders verloren. Dit leidt tot het fenomeen van kindgezinnen waar geen kostwinner is. Deze wezen vertonen vaak risicovol seksueel gedrag om henzelf, hun broers en zussen te voeden.

In dit project kozen 120 meiden uit drie vaardigheden: stadslandbouw, sieraden maken, papieren zakken maken, bakken, koken, boekbinden en vloeibare zeep maken. Binnen vier weken, kregen ze in drie sessies van een halve dag training. Na een eenvoudige ondernemerschapstraining is elke dame begeleid om op te starten en krijgt een follow-up om te zorgen voor succesvolle toepassing.

2020/2021

* Bona Baana heeft in samenwerking met Wilde Ganzen een educatieve project bij MCAFS in Masanafu een flinke boost kunnen geven.

Het onderwijs in de armste wijken rond Kampala is écht beroerd te noemen. Er is nauwelijks lesmateriaal: leerlingen leren niet zelf te lezen maar dreunen op wat de leerkracht voorleest. Na de basisschooltijd kunnen de meeste leerlingen nauwelijks lezen (en rekenen). Daarom gaat MCAFS de onderbouw van twaalf basisscholen in de omgeving van Masanafu voorzien van een programma om lezen en schrijven aantrekkelijker te maken. Zij gaat die scholen voorzien van lesmateriaal waarmee een kwalitatief betere leesvaardigheid kan worden geboden. Op de scholen worden buitenschoolse leesclubjes gevormd en uitdagende competities aangegaan. Met het project worden maar liefst 2500 schoolkinderen bereikt. Een speciaal programma voor pubermeiden gaat hen meer in hun kracht zetten. De ouders worden betrokken bij deze lesmethoden om de ontwikkeling van hun dochter te kunnen volgen. Ook de bibliotheek van MCAFS gaat gerenoveerd worden en er worden voldoende boeken aangeschaft. Er komen trainingen voor leerkrachten om hen te sensibiliseren en het nut van kwaliteitsonderwijs te doen inzien.

2018

* Door Emmaus Haarzuilens hebben wij een klein aandeel in het grote project ‘Business in agricultuur’ weten te ondersteunen. Het betreft een driejarig project waar jongeren enthousiast worden gemaakt en een training krijgen in alle facetten van landbouw. Er is namelijk goed geld te verdienen als boer zowel in Masanafu als in Nakaseke. Door nieuwe landbouwtechnieken en boekhoudkunde kunnen werkeloze jongeren zichzelf en hun gemeenschap voorzien van voldoende voedsel en inkomen.

* Mede door samenwerking met de leerlingenraad van de NSG Groenewoud, Nijmeegse scholengemeenschap en de school zelf hebben we een bijzonder mooi project weten te ondersteunen.  Het ‘Voeding voor HIV geïnfecteerden’ is een breed programma in Masanafu waar de meest ondervoede families met enige regelmaat een voedselpakket krijgen. MCAFS geeft dan informatie over gezonde en gevarieerde voeding en leren ze waarom gezond eten zo belangrijk is als je medicijnen slikt. Families gaan leren hoe ze groenten en fruit kunnen verbouwen op kleine oppervlakten.

*  Het project ‘Natuurbehoud en verantwoorde landbouw’ in Nakaseke is ook een co sponsoring die het leeuwendeel heeft bekostigd. Stichting Overal was al snel overtuigd van het nut van dit project en heeft ons hierbij ondersteund. Klimaatverandering en aantasting van het milieu verhogen de armoede en kwetsbaarheid van velen. Daarom is MCAFS actief betrokken om het levensonderhoud van kwetsbare personen te verbeteren. Daarbij word bijenteelt en het planten van de Mutuba-boom om boomschorsdoeken te vervaardigen aangemoedigd. Men kan leren hoe je energiezuinige kachels bouwt.

2017

* De zes computers of te wel workstations van het bedrijf Besi Netherlands bv uit Duiven zijn gearriveerd in Masanafu, Uganda. Dit soort workstations kom je in Uganda niet vaak tegen, vandaar dat we ze bij uitzondering hebben laten verschepen. Bij MCAFS wordt er een gebruikt voor op kantoor en een aantal voor de computerklassen om er uiteindelijk wat moeilijke technische opdrachten op uit te voeren. Ook worden ze gebruikt in het Internetcafé.

2016

* MCAFS heeft een project opgezet, gericht om de capaciteit van haar vakopleidingscentrum in Masanafu uit te breiden. Meer effectieve vaardigheden zijn aan te leren door aankoop van machines, gereedschappen en trainingsmateriaal. Het niveau van al opgeleide jongeren is beter door bijscholing, trainingen in ondernemerschap en technische ondersteuning. De studenten krijgen een certificaat industrieel vakkracht.

2014

* Mede door de tomeloze inzet van een jeugdige Vierdaagse sponsorloper hebben we MCAFS in Masanafu kunnen ondersteunen met toolkits. Met deze bijdrage zijn gereedschappen aangeschaft voor jongeren die afgestudeerd zijn voor de vakopleiding. Met een toolkit hebben de jongeren de mogelijkheid een eigen bedrijfje op te starten.

2012

* Eigenlijk hadden we met het Afrikafestival wederom toolkits voor de jongeren in Masanafu willen vergaren. Omdat het festival helemaal in het water gevallen was kwam stg. Overal ons tegemoet om het doel toch te behalen.

2011

* Deze praktijkopleiding in Masanafu heeft toolkits oftewel starterspakketten gekregen door de jungletrack, gelopen door de leerlingen van het Titus Brandsma college in Velp. De stg. project actie Rheden heeft dit bedrag verdubbeld!

* Via Read to grow hebben we 168 kilo aan boeken kunnen krijgen voor de bibliotheek in Masanafu. Het grootste gedeelte is kinderboeken maar er zijn ook technische boeken mee gegaan. Luchtvaart zonder grenzen van de KLM heeft de boeken vervoerd.

2010

* Het waterproject heeft voor de bevolking van Masanafu grote verlichting gegeven. Er wordt regenwater opgevangen in watertanks bij een aantal mensen thuis. Twee schooltjes hebben een watertank gekregen en enkele huishoudens zijn aangesloten kunnen worden op de bestaande waterleiding. Al deze watervoorzieningen zijn toegankelijk voor de gemeenschap. Met dank aan stg. Overal.

2008

* Via biblionef zijn er een groot aantal kinderleesboeken en studieboeken verstuurd voor de nieuwe bibliotheek in Masanafu.

2007

* Aankoop van land  in Masanafu voor een jeugdcentrum/bibliotheek waar boeken en computers bereikbaar zijn voor de gehele gemeenschap. De bouw is gefinancierd door een Italiaanse NGO.

* Tien computers met reserveonderdelen. Volle gereedschapskist voor Masanafu.

* Een buitenlandstagiair van het CMV  heeft een speeltuin voor de allerkleinsten in Masanafu gesponsord.

2006

* Via de organisatie Gered Gereedschap hebben we de nodige gereedschappen kunnen regelen die in 2006 verscheept zijn naar Masanafu.

2005

* Donatie van schoolboeken voor Masanafu.

2004

* Voor het AIDS drama project van deze organisatie in Masanafu zijn muziekinstrumenten afgeleverd.