Vrijwilligers/Stage

Vrijwilligerswerk
Bona Baana is een vrijwilligersorganisatie. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die het leuk vinden een handje te helpen. Zoek je naar een inspirerende plek voor een langere termijn, dat kan ook. Je bent van harte welkom! Bel even voor de mogelijkheden: 06 36118215

Vrijwilligerswerk of stage in Oost Afrika
Bona Baana heeft het Bbiri uitwisselingsprogramma opgezet waarin stagiaires en vrijwilligers geplaatst kunnen worden bij projectpartners van Bona Baana.

Vanuit onze filosofie vinden wij dat verschillende culturen van elkaar kunnen leren. Daar waar het gevraagd wordt willen wij met kennis en vaardigheden ondersteuning bieden. Wij leren van andere culturen, dit op basis van gelijkheid en wederkerigheid. Van de ongelijke patronen ontstaan binnen het traditionele ontwikkelingswerk willen we ons bewust zijn als we Oost Afrika bezoeken. Dit verwachten we ook van de vrijwilligers die door bemiddeling van Bona Baana gaan werken bij partnerprojecten.

Wil je aan het werk bij een van de partnerorganisaties in het Zuiden dan kan dat als je:

  • 21 jaar of ouder bent
  • Een open houding hebt en flexibel t.a.v. andere culturen
  • Kennis of ervaring hebt die aansluit bij de wensen van onze partnerorganisaties
  • Met een opleiding bezig bent die aansluiting vindt bij de werkzaamheden van onze projectpartners
  • Minimaal 3 maanden en maximaal een jaar weg kan
  • Het geheel zelf kunt bekostigen

De organisaties waar Bona Baana zich voor inzet werken allemaal met kansarme jongeren. Samen met jou en de partnerorganisatie kijken we of we jou kennis en/of werk ervaring inzetbaar is binnen de werkzaamheden van een van de organisatie in Oost Afrika. Voordat je gaat neem je deel aan het Bbiri voorbereidingstraject. Bij terugkomst verwachten wij dat je je ervaring deelt met anderen in voorlichtingsactiviteiten.

Stage/Minor Hogeschool HAN
De Hoge school Arnhem Nijmegen wil studenten stimuleren om in een ontwikkelingsland een minor International sustainable development te doorlopen. Sinds 2012 gaan er studenten naar onze projectpartners. Hieronder een paar voorbeelden.

Marije en Marloes
Eind 2014 zijn twee studenten maatschappelijk werk en dienstverlening op zoek gegaan naar verdieping en verbreding van hun vakgebied. Onderzocht is waar mogelijke verbeterpunten zijn voor het project. De dames aan het woord:

“We zijn nu 10 weken in Kisumu, bij het project TEMAK. Vanaf week 5 zijn we begonnen met het geven van peer talk aan de meiden. Voor onze opdracht vanuit school hebben we lessen ontworpen over ‘health and childcare’. Voordat we hiermee begonnen hebben we een notebook en een pen voor ze gekocht. We hebben les gegeven over hygiëne, interactie met je kind en seksuele voorlichting. Bij alle drie de onderwerpen hadden we gedacht dat ze er redelijk iets van af wisten, maar dit bleek niet zo te zijn. We waren bang dat ze het niet zo interessant zouden vinden, omdat het best gesloten meiden zijn. Toen we eenmaal bezig waren toonden ze gelukkig veel interesse. We hebben de lessen ook zo interactief mogelijk gemaakt, omdat we een band wilden opbouwen met deze meiden. Het geeft ons een goed gevoel dat ze enthousiast waren en wij ze iets hebben bijgebracht. Aankomende vrijdag hebben ze ‘graduation day’ en gaan we met z’n allen lekker eten, zingen en dansen. Deze twee laatste dingen hebben ze iedere week geoefend. We hopen onze tijd hier en het contact met de meiden leuk af te sluiten.
Kwaheri, Marije en Marloes”.

David und Tanja, Franziska und Inga
De Duitse deeltijd studenten zijn begin 2013 geweest. Alle vier hebben ze het heel erg naar de zin gehad. De minoren bij TEMAK in Kenia hadden activiteiten bedacht wat als gevolg had dat de meiden zich beter konden uiten.De minoren in Uganda bij MCAFS hebben veel met de sociale werkers samen gewerkt en een nieuw inschrijfformulier ontwikkeld.

Annelou en Bilge
In september 2013 zijn twee minoren bij Temak in Kenia verdieping gaan zoeken.  De ene studeerde culturele en maatschappelijke vorming en de ander maatschappelijk werk en dienstverlening. Zij volgenden de zogenaamde fast-track methode. Wat betekend dat ze meer opdrachten ter plekke en online uitvoerden.

Ingeborg en Lida
Tot eind 2012 is Ingeborg van Duin als vrijwilligster werkzaam geweest als verpleegkundige bij Mirembe in Zzana, Kampala, Uganda. Al sinds 2008 ging Ingeborg elke donderdagochtend naar het gezondheidskliniek om zuigelingen in te enten. Ook ging ze regelmatig mee naar het platteland project, Nsanvu. Met vrienden heeft ze twee koeien gedoneerd. De melk is een welkome aanvulling op het dagelijkse menu van de kinderen. In de nieuwsbrief van het najaar van 2009 heeft Ingeborg verslag gedaan.
Haar schoonmoeder, Lida Figge, zelf ruim twee jaar als vrijwilliger in Kampala werkzaam als logopediste, heeft in de nieuwsbrief van het voorjaar 2011 een mooi verslag geschreven over onze projectpartners.

Marleen
In het najaar van 2007 is Marleen Rutgers als stagiaire van het CMV werkzaam geweest bij “MCAFS” in Uganda. In de nieuwsbrief najaar 2007 bericht ze over haar verblijf. De tentoonstelling “Twee werelden” is een van de resultaten van haar stage.

Wieke
Ook Wieke van Sleeswijk Visser heeft het Bbiri uitwisselingsprogramma van Bona Baana kunnen vinden. Zij is in het voorjaar van 2007 voor een half jaar naar het tienermoederproject Temak in Kisumu, Kenia vertrokken. Wieke is een jong en enthousiast psychologe die zich ingezet heeft binnen het aids-preventie programma. Ze heeft dmv dramaworkshops o.a. aidsvoorlichting gegeven. Er was al een soort van drama werkgroep actief waar het zogenaamde peermodel, van jongere tot jongere, veel succes boekt. In de nieuwsbrief van het voorjaar 2007 verteld ze.

Andrea
In de Bona Baana nieuwsbrief van het najaar 2005 verteld Andrea Haverkort over haar ervaringen als stagaire van het CMV bij “Masanafu Child and Family Support” in Kampala, Uganda